[ WYWROTNICE DO POJEMNIKÓW ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Wywrotnice mobilne - wyrzut do kontenera H=2500mm

Opis i zastosowanie

[Wywrotnica mobilne do krawędzi podnoszenia 2500 mm do pojemników znormalizowanych wg PN EN 840 i skrzyniopalet]

Wywrotnica mobilne są przestawnymi urządzeniami.  Zaletą tych urządzeń jest możliwość zmiany ich pozycji i obsługi przy kilku kontenerach  w zależności od potrzeb. Możliwość wrzutu do kontenera o wysokości 2500 mm. Służy do opróżniania pojemników wykonanych wg normy PN EN 840. Urządzenie posiada własny napęd.

Elektryczne sterownie urządzenia spełnia warunki bezpieczeństwa urządzenia  dotyczące dwuręcznej obsługi. Maksymalny ciężar podnoszonego pojemnika nie może przekraczać 800 kg brutto.