[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ XL-SPOON Mobilna Stacja Transferowa

Opis i zastosowanie

[SPOON – Mobilna Stacja Transferowa]

Pojazd odbiorczy typu: „Duży hak” wg EN DIN 30722 i inne normy europejskie.

Kompaktor o pojemności 16 do 22 m3

Kompaktor przewoźny typ XL-SPOON jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. XL-SPOON to mobilna stacja transferowa. Kompaktor tego typu można ustawić w centralnym miejscu zbiórki odpadów, a odpad lub surowiec może być do niego dostarczany mniejszymi pojazdami odbiorczymi. Tego typy rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas dojazdu mniejszych pojazdów do docelowych miejsc odbioru czy składowania odpadu lub surowca. Może on być ustawiony na terenie dużych zakładów przemysłowych, a odpad może być do niego wrzucany z kontenera bez konieczności wykorzystania rampy najazdowej.