[ KOMPAKTORY STACJONARNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktory stacjonarne w systemach transportu taśmociągami

Opis i zastosowanie

[Kompatybilny z wszystkimi zbiornikami wymiennymi typ PC-S i PC-MR]

Kompaktory stacjonarne znajdują szerokie zastosowanie w systemach transportu taśmociągami w liniach sortowniczych. Stosowane są na końcu linii sortowniczej do kompensacji balastu. Możliwość ustawienia dwóch urządzeń stacjonarnych obsługiwanych przez taśmociąg rewizyjny daje możliwość pełnej automatyzacji procesu bez udziału personelu obsługi. Zastosowanie do budowy urządzeń stali o wysokiej wytrzymałości mamy gwarancje, że urządzenie nie jest narażone na uszkodzenia mogące powstać na skutek wpadnięcia do gardzieli twardego, ciężkiego odpadu.