[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ R-SHA

Opis i zastosowanie

Pojazd odbiorczy typu: „Mały hak” lub „duży hak” wg norm europejskich

Kompaktor o pojemności 6 do 14 m3

Kompaktor przewoźny typ R-SHA jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów i surowców kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych. Lekka konstrukcja pozwala na transport pojazdami dwuosiowymi. Z uwagi na swoje nie duże wymiary daje możliwość ustawienia w miejscach o małej, dostępnej powierzchni. Urządzenie, z uwagi na swoje gabaryty może być wstawiane w obiektach zamkniętych takich jak garaże podziemne czy podziemne strefy dostaw. Znajduję zastosowanie w szpitalach i obiektach użyteczności publicznej.