[ WYWROTNICE DO POJEMNIKÓW ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Wywrotnice zintegrowane

Opis i zastosowanie

[Wywrotnica zintegrowana do pojemników znormalizowanych wg PN EN 840]

Wywrotnica zintegrowana jest na stałe powiązanym urządzeniem z kompaktorem przewoźnym lub z kompaktorem stacjonarnym. Służy do opróżniania pojemników wykonanych wg normy PN EN 840. Zasilanie urządzenia jest pobierane z jednostki hydrauliczno-elektrycznej kompaktora.

Elektryczne sterownie urządzenia spełnia warunki bezpieczeństwa urządzenia  dotyczące dwuręcznej obsługi. Maksymalny ciężar podnoszonego pojemnika nie może przekraczać 800 kg brutto.