[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ N-SHA

Opis i zastosowanie

Pojazd odbiorczy typu: „Duży hak” wg EN DIN 30722 i inne normy europejskie.

Kompaktor o pojemności 16 do 24 m3

Kompaktor przewoźny typ N-SHA jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych. Kompaktor ten przeznaczony jest do kompensacji odpadów i surowców o nie dużych gabarytach. Z uwagi na stosunkowo krótką drogę pracy płyty dociskowej jest on bardzo efektywny pod względem prędkości kompensacji odpadów i surowców. Przy konstruowaniu kompaktora typ N-SHA dążono do uzyskania jak największej maksymalnej pojemności transportowej przy możliwościach odnośnie maksymalnej długości transportowej pojazdem odbiorczym. Dzięki tym założeniom uzyskano pojemność 24 m3, a kompktor łącznie z częścią prasującą można transportować powszechnie stosowanymi hakowymi pojazdami odbiorczymi.

Kompaktor przewoźny typ N-SHA może być wykonany w wersji z wywrotnicą do pojemników znormalizowanych i specjalnych. Można go również połączyć z obiektem za pomocą stacjonarnego leja wsypowgo.