[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ SW-COOL (izoterma)

Opis i zastosowanie

[Biokompactor. Wahadłowy system pracy płyty dociskowej]

Pojazd odbiorczy typu: „duży hak” wg EN DIN 30722 i inne normy europejskie.

Kompaktor o pojemności 16 do 24 m3

Kompaktor przewoźny typ SW-COOL jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów mokrych, które z uwagi na czynniki zapachowe i czas magazynowania muszą być chłodzone. Wysokowydajne systemy chłodzenia i izolacja termiczna zapewniają utrzymanie wewnątrz temperatury na poziomie około 5°C. Dodatkowym zabezpieczeniem termicznym może być hydrauliczna zamykana, szczelna pokrywa nad gardzielą kompensacji odpadu. Kompaktor może być stosowany zamkniętych pomieszczeniach gdzie jest oczekiwana szczególna potrzeba odizolowania odpadu z uwagi na przebywanie osób postronnych. Z uwagi na zastosowanie wahadłowego systemu pracy płyty dociskowej urządzenie samooczyszcza się w strefie pracy płyty dociskowej. Zaletą tego typu kompaktora jest brak jakichkolwiek otworów rewizyjnych i konieczności ręcznego czyszczenia strefy pracy płyty dociskowej. Dzięki takiej konstrukcji jest on również w 100% szczelny.  Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych.