[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ Z-SHA

Opis i zastosowanie

Pojazd odbiorczy typu: bramowo-łańcuchowy (wg EN DIN 30720)

Kompaktor o pojemności 6 do 14 m3

Kompaktor przewoźny typ Z-SHA jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych. Z uwagi na swoje nie duże wymiary daje możliwość ustawienia w miejscach o małej, dostępnej powierzchni. A bramowo-łańcuchowy system załadunku umożliwia ustawienie urządzenia w przestrzeni, gdzie brak jest pola manewru dla systemu hakowego. Urządzenie, z uwagi na swoje gabaryty może być wstawiane w obiektach zamkniętych takich jak garaże podziemne czy podziemne strefy dostaw. Szerokie zastosowanie znajduję w szpitalach.