[ EKOLOGIA i EKONOMIA ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania nr 02/2016

 

Dnia 23 listopada 2016 r. po przeanalizowaniu zebranych do dnia 07 listopada 2016 r. godz. 23:59 ofert handlowych na zakup linii produkcyjnej robota spawalniczego - 1szt. (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/2016), biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowo-Eksportowego "Zentex" Sp. z o.o. w Kaliszu niniejszym informuję, iż w celu realizacji przedmiotu przedmiotu zamówienia wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów to jest Firmę:

ABB Sp. z o.o.

ul. Żagańska 1
04-713 Warszawa

 Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 Protokół z wyboru ofert

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania nr 01/2016

 

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 16:00 w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowo-Eksportowego "Zentex" Sp. z o.o. w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia - budowa hali produkcyjnej (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 1/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Firma Budowlana
Marek Antczak

ul. Hanki Sawickiej 2B
62-800 Kalisz
NIP:618-000-56-10

 Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 Protokół z wyboru ofert