[ WYWROTNICE DO POJEMNIKÓW ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Wywrotnice mobilne

Opis i zastosowanie

[Wywrotnice mobilne do pojemników znormalizowanych wg PN EN 840]

Wywrotnice mobilne są przestawnymi urządzeniami.  Zaletą tych urządzeń jest możliwość zmiany ich pozycji i obsługi przy kilku kompaktorach  w zależności od potrzeb. Służy do opróżniania pojemników wykonanych wg normy PN EN 840. Urządzenie posiada własny napęd.

Elektryczne sterownie urządzenia spełnia warunki bezpieczeństwa urządzenia  dotyczące dwuręcznej obsługi. Maksymalny ciężar podnoszonego pojemnika nie może przekraczać 800 kg brutto.