[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ ZR-SHA

Opis i zastosowanie

Pojazd odbiorczy typu:  bramowo- łańcuchowy (wg EN DIN 30720) i pojazd typ „mały hak”

Kompaktor o pojemności 6 do 14 m3

Podstawową zaletą kompaktora przewoźnego typ ZR-SHA jest podwójny system odbioru kompktora. Ta uniwersalność pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych przez firmę wywozową pojazdów odbiorczych. Kompaktor przewoźny typ ZR-SHA jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów i surowców kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych. Z uwagi na swoje nie duże wymiary daje możliwość ustawienia w miejscach o małej, dostępnej powierzchni. A bramowo-łańcuchowy lub system „małego haka”  umożliwia ustawienie urządzenia w przestrzeni, gdzie brak jest pola manewru dla systemu dużego hakowca. Urządzenie, z uwagi na swoje gabaryty może być wstawiane w obiektach zamkniętych takich jak garaże podziemne czy podziemne strefy dostaw.