[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ L-PTO-SL

Opis i zastosowanie

[L-PTO-SL kompaktor z wywrotnicą do pojemników znormalizowanych do obsługi na pojeździe hakowym]

Pojazd odbiorczy typu: „Duży hak” wg EN DIN 30722 i inne normy europejskie.

Kompaktor o pojemności 16 do 24 m3

Kompaktor przewoźny typ L-PTO-SL jest przeznaczony do kompensacji objętości surowców kartonowych, folii, butelek PET, suchych i półsuchych odpadów komunalnych. Wykorzystywany jest na hakowym pojeździe odbiorczym . Do napędu kompaktora wykorzystywana jest hydraulika i zasilanie 24 [V] z hakowego pojazdu odbiorczego. Kompaktor typ L-PTO-SL jest bardzo wydajnym urządzeniem mogącym zastąpić standardową śmieciarkę i jednocześnie zwiększyć wykorzystanie pojazdu hakowego. Kompaktor typ L-PTO-SL jest wyposażony w boczny system wywrotnicy do pojemników znormalizowanych o pojemności od 120 do 1100 litra wg normy EN PN 840. Ma 3 krotnie większą kompensacje objętości odpadu w porównaniu do standardowej śmieciarki.