[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ ZR 5 PL

Opis i zastosowanie

Pojazd odbiorczy typu: bramowo-łańcuchowy (wg EN DIN 30720) i „mały hak” lub system „city lift”

Kompaktor o pojemności 5 m3

Kompaktor przewoźny typ ZR 5 PL jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów i surowców kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. Z uwagi na lekką konstrukcję może być odbierany przez dwuosiowe bramowo-łańcuchowe lub hakowe pojazdy. 

Główne zastosowanie to:

  • sklepy discount’owe
  • małe galerie handlowe
  • osiedla mieszkalne
  • szpitale

Urządzenie może być wyposażone w lej wsypowy łączący je bezpośrednio z obiektem