[ WYWROTNICE DO POJEMNIKÓW ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Wywrotnice stacjonarne

Opis i zastosowanie

[Wywrotnica stacjonarna do pojemników znormalizowanych wg PN EN 840]

Wywrotnica stacjonarna jest na stałe powiązanym urządzeniem podłożem. Służy do opróżniania pojemników wykonanych wg normy PN EN 840. Urządzenie to posiada własny napęd lub napęd pobierany jest z kompaktora stacjonarnego.

Elektryczne sterownie urządzenia spełnia warunki bezpieczeństwa urządzenia  dotyczące dwuręcznej obsługi. Maksymalny ciężar podnoszonego pojemnika nie może przekraczać 800 kg brutto.