[ EKOLOGIA i EKONOMIA ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2016

Zakup linii produkcyjnej robota spawalniczego - 1 szt.

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZENTEX poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, Przedsiębiorstwo Usługowo – Eksportowe ZENTEX Sp. z. o. o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup inii produkcyjnej robota spawalniczego - 1 szt.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Sposoby składania ofert:

  1. osobiście w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe ZENTEX Sp. z. o. o., ul. Metalowców 36-44, Kalisz;
  2. pocztą na adres firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe ZENTEX Sp. z. o. o., ul. Metalowców 36-44, 62-800 Kalisz;
  3. pocztą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegóły zapytania w załączonym pliku Zapytanie ofertowe 02/2016 – opis przedmiotu zamówienia

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania - „Formularz ofertowy 02/2016 - Zakup linii produkcyjnej robota spawalniczego"

Terminy składania ofert upływa: 7 listopada 2016 r. godz. 23:59

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty.

Pobierz zapytanie 

Pobierz formularz ofertowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2016

Budowa hali produkcyjnej

W ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO na lata 2014-2020 o tytule “Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZENTEX poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”

Szczegóły zapytania w załączonym pliku Zapytanie ofertowe 01/2016 – opis przedmiotu zamówienia

Oferent powinien złożyć ofertę na załączonym formularzu do niniejszego zapytania - „Formularz ofertowy 01/2016 - budowa hali produkcyjnej"

Terminy składania ofert: do 15 marca 2016 r. do godz. 16:00

Ważność oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty

Pobierz zapytanie