[ EKOLOGIA i EKONOMIA ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Eksportowego ,,ZENTEX" Sp. z o.o. w Kaliszu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cel projektu: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja tj. 01.08.2020-31.08.2020

Planowane efekty: poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 133 451,91 PLN

Wkład UE: 133 451,91 PLN