[ EKOLOGIA i EKONOMIA ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

N 22 SHA+HKV I

Kompaktor przewoźny typ N-SHA Pojazd odbiorczy typu: „Duży hak” wg EN DIN 30722 i inne normy europejskie. Kompaktor o pojemności  22 m3 + Wywrotnica do kubłów znormalizowanych od 120L do1100L Rok produkcji 2015

P-379/15

Kompaktor przewoźny typ N-SHA jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych. Kompaktor ten przeznaczony jest do kompensacji odpadów i surowców o nie dużych gabarytach. Z uwagi na stosunkowo krótką drogę pracy płyty dociskowej jest on bardzo efektywny pod względem prędkości kompensacji odpadów i surowców. Przy konstruowaniu kompaktora typ N-SHA dążono do uzyskania jak największej maksymalnej pojemności transportowej przy możliwościach odnośnie maksymalnej długości transportowej pojazdem odbiorczym. Dzięki tym założeniom uzyskano pojemność 24 m3, a kompktor łącznie z częścią prasującą można transportować powszechnie stosowanymi hakowymi pojazdami odbiorczymi. Kompaktor przewoźny typ N-SHA może być wykonany w wersji z wywrotnicą do pojemników znormalizowanych i specjalnych. Można go również połączyć z obiektem za pomocą stacjonarnego leja wsypowgo.

Kontakt Marcin Lis 790-774-236 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more ...

L 22 SHA + HKV P-378/15

Pojazd odbiorczy typu: „Duży hak” wg EN DIN 30722 i inne normy europejskie.
Kompaktor o pojemności  22 m3 rok produkcji 2015 silnik 5,5 kW. Możliwość dzierżawy urządzenia.

Kompaktor przewoźny typ L-SHA jest przeznaczony do kompensacji objętości surowców i odpadów kartonowych, folii jak i suchego lub półsuchego odpadu komunalnego. Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych. Kompaktor ten przeznaczony jest kompensacji odpadów i surowców o średniej i dużej wielkości gabarytach. Z uwagi na stosunkowo dużą gardziel kompensującą bardzo łatwo jest w niej umieścić odpad lub surowiec nawet za pomocą wózka widłowego.

Kompaktor przewoźny typ L 22 SHA jest wykonany w wersji z wywrotnicą do pojemników znormalizowanych 1100 ltr. 

Kontakt Marcin Lis 790-774-236 lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more ...