[ MOBILE COMPACOR ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

SWZR SHA type Mobile Compactor