[ EKOLOGIA i EKONOMIA ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

O firmie

Wiele inwestycji mających na celu ochronę środowiska wiąże się z bardzo dużym nakładem finansowym, co często sprawia, że inwestycja nie udaję się pod względem ekonomicznym.

Firma Zentex od 1991 roku, czyli od czasu jej powstania pozwala na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego i ekologicznego.

Jednym z działań firmy jest produkcja urządzeń zmniejszający objętość wytwarzanych odpadów u źródła ich powstawania. Omawiane urządzenia to wszelkiego rodzaju prasy hydrauliczne takie jak belownice pionowe, belownice poziome, prsokontenery o pojemnościach od 5 do 24 m3, prasy stacjonarne z wymiennymi kontenerami do 36 m3. Urządzenia te służą do kompensacji odpadów surowcowych takich jak karton, folia butelki PET jak i suche, mokre odpady przeznaczone do składowania na wysypiskach śmieci. Kompensacja odpadu jaką można uzyskać jest od 5 do 20-tu krotności swojej objętości w stanie luźnym (początkowym) i właśnie te możliwości przy wykorzystaniu tych urządzeń pozwalają na osiągnięcie sukcesu ekologicznego i ekonomicznego.

Aspekt ekologiczny to segregacja odpadów u źródła jego powstawania, czyli ponowna możliwość wykorzystania go. Aspekt ekonomiczny to poprzez kompensacje objętości surowców lub odpadów daje mniejszą liczbę wywozów co jest równoznaczne z mniejszymi kosztami tych właśnie nieodzownych operacji. W pewnym sensie aspekt ekonomiczny jest w tym przypadku aspektem ekologicznym bo mniejsza liczba wywozów to mniejsza ilość spalin w globalnym znaczeniu tego zagadnienia.

Klientami firmy Zentex są sieci handlowe takie jak Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco, firmy branży surowcowej takie jak Stena, firmy branży komunalnej takie jak Remondis, Veolia, Sita, Grupa Alba, jak również firmy komunalne działające na rynkach lokalnych. Dla tych ostatnich firma Zentex proponuje rozwiązanie w postaci tzw. „Stacji transferowych” innymi słowy mówiąc, miejsc w których dokonuje się przesypania odpadów zebranych terenu miasta czy gminy do naszych urządzeń, poczym transportowanie ich w zestawach (pojazd hakowi i przyczepa) na co raz częściej, bardzo oddalone od miast wysypiska śmieci. Rozwiązanie to pozwala na bardziej pełne wykorzystanie pojazdów operujących na terenie miasta jak również bardzo znaczne zmniejszenie kosztów transportu na wysypiska śmieci. „Flagowym” rozwiązaniem może być tu firma EKO czy PUK z Kalisza jak również MZGK Śrem. Podobne choć już bardziej zawansowane rozwiązania to miejsca wykorzystywania naszych urządzeń do transportu paliw alternatywnych, sektora, który ma bardzo dużą przyszłość na świecie jak i w Polsce bo każdy odpad to kJ czystej energii i trudno wyobrazić sobie aby transport paliwa alternatywnego pochłaniał więcej energii niż transportowane nim paliwo alternatywne, dlatego też zmniejszanie objętości odpadu w dzisiejszych czasach jest nieodzowne. Te właśnie aspekty powodują, że firma Zentex jest w ciągłym stanie rozwoju zarówno technologicznego jak i generalnego rozwoju związanego z zwiększaniem możliwości produkcyjnych w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych.

Jako „pełnoletnia” bo przecież 18-sto letnia firma nie ograniczamy się do tylko do rynku polskiego. Naszymi głównymi odbiorcami są firmy z takich krajów jak Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, kraje Bałtyckie, Niemcy, Anglia, Irlandia, Szwajcaria, Hiszpania, Austria, Bułgaria, Rumunia, Ukraina. To właśnie w tych krajach, takich jak np. Szwecja czy Szwajcaria, krajach ekologicznie rozwiniętych uczymy się jak projektować, produkować i wdrażać urządzenia na nasz polski rynek tak aby przynosiły one zamierzony efekt. Ale nie tylko kraje Europy są w naszym zainteresowaniu, dostarczamy do krajów Afryki Północnej, jak i na bliski Wschód. Tam właśnie, w krajach gdzie ekologia jest jeszcze czymś nowym ale już koniecznym widzimy bardzo duży rynek zbytu dla naszych produktów, wiedzy i doświadczenia i jesteśmy tam już mile widziani.