[ KOMPAKTORY PRZEWOŹNE ]

ZENTEX Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Eksportowe

Kompaktor przewoźny typ SWZR-SHA

Opis i zastosowanie

[Wahadłowy system pracy płyty dociskowej]

Pojazd odbiorczy typu:  bramowo- łańcuchowy (wg EN DIN 30720) i „mały hak” lub „city lift”

Kompaktor o pojemności 6 do 14 m3

Kompaktor przewoźny typ SWZR-SHA jest przeznaczony do kompensacji objętości odpadów mokrych. Z uwagi na zastosowanie wahadłowego systemu pracy płyty dociskowej urządzenie samooczyszcza się w strefie pracy płyty dociskowej. Zaletą tego typu kompaktora jest brak jakichkolwiek otworów rewizyjnych i konieczności ręcznego czyszczenia strefy pracy płyty dociskowej. Dzięki takiej konstrukcji jest on również w 100% szczelny.  Bardzo mocna konstrukcja gwarantuje bardzo długi okres użytkowania urządzenia bez konieczności przeprowadzania remontów generalnych. Z uwagi na swoje nie duże wymiary daje możliwość ustawienia w miejscach o małej, dostępnej powierzchni. A bramowo-łańcuchowy system i system załadunku na „małego hakowca” lub pojazd „city lift” umożliwia ustawienie urządzenia w przestrzeni, gdzie brak jest pola manewru dla systemu hakowego. Urządzenie, z uwagi na swoje gabaryty może być wstawiane w obiektach zamkniętych takich jak garaże podziemne czy podziemne strefy dostaw.